Ny regjering – nye regler for spill på nett

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Hva betyr en ny regjering for spill på nett?

Abonner på vårt nyhetsbrev og få mer enn 405 gratis spins umiddelbart.

Diskusjonen rundt pengespill har pågått i Norge i mange år. Etter at forbudet mot spilleautomater ble innført i 2006 og nordmenn for alvor tok til internett for å spille, har spillpolitikk vært et tema for diskusjon hver eneste stortingsperiode. Da den blå, og siden blå-grønne, regjeringen med Erna Solberg kom til makten i 2020, var det mange som håpet at man endelig skulle se endringer i norsk spillpolitikk, men så langt har lite skjedd.

Høyre og Frp har lenge hevdet at de ønsker å se på mulige løsninger for lisensiering av utenlandske nettcasino. Selv Venstre har stilt seg positive til å ta en debatt rundt dagens løsning, men så langt har lite skjedd. I løpet av Solberg-regjeringens første periode, fikk Frp gjennomslag for at man skulle tillate pokerspill i Norge og de fikk samtidig løsnet litt på slipset hva gjelder proffboksing på norsk jord. Det var en god start, men som mindretallsregjering fikk de ikke gjennomført noen endringer som var av betydning for etableringen av casinoer i Norge eller en eventuell lisensieringsordning av nettbaserte casinoer.

Første borgerlige flertallsregjering på over 30 år

Spørsmålet blir om vi i inneværende stortingsperiode endelig kan komme til å se endringer ettersom dagens regjering er den første borgerlige flertallsregjeringen i Norge siden 1985. Så langt er det kun Frp som har stadfestet i sitt partiprogram at de vil etablere casino i Norge, samt åpne for en lisensordning lik det man ser i land som Sverige, Italia, Frankrike, Danmark, Portugal og Spania. Med unntak av Sverige, har alle disse landene i løpet av de siste årene startet med lisensiering og det med meget gode resultater. Sverige åpnet sin lisensordning først i 2020, så det er litt for tidlig å si hvordan løsningen vil endre markedet ennå.

Ved siden av Frp, er Høyre det partiet som er mest positivt innstilt til pengespill i Norge og partiet ser en klar fordel med at det utvikles nye spill og tilbud slik at man kan sikre gode inntekter til frivillige lag og organisasjoner i Norge. Partiet er bestemt på at de ønsker å se nærmere på spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper, slik at man kan finne ut om det lar seg kombinere med sosialpolitiske hensyn. Med andre ord, kan man hindre økt spillegalskap om man åpner for lisensiering?

Venstre på sin side, går nesten lengre i sin tale enn hva Høyre gjør. Partiet ønsker en bred evaluering av dagens løsning hvor man også evaluerer rollen til Norsk Tipping. De ønsker at det skal utformes et nytt regelverk som sikrer at både norske og utenlandske aktører har like konkurransevilkår hva gjelder reklame mot norske kunder og de vil ha slutt på at Norsk Tippings mottar gratisreklame fra NRK gjennom smutthullet som tillater statskanalen å benytte seg av “sponsorer”. Sist, men ikke minst, vil Venstre at det skal startes en prøveordning med lisensiering av utenlandske nettspill.

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Tre mot en

Videre ba KrF stortinget om at Statens pensjonsfond utland (SPU) skal selge seg ut av alle spillselskaper og at man samtidig ser på hvordan man kan legge sterke begrensninger på reklame fra lovlige aktører som Norsk Tipping og Rikstoto. KrF er med andre ord negative til det aller meste som omhandler spill og ser for seg at et forbud er beste og eneste løsning.

Bildet er lånt fra Høyre sine nettsider.

Mye makt i foldede hender

Regjeringsforhandlingene vi alle har kunnet fulgt i landets aviser de siste månedene, har vist at KrF kan være en tøff motstander å bryne seg på. Partiet har allerede lykkes med å få gjennomslag for endringer i abortloven. Endringer de aller færreste så for seg at noen gang skulle komme. Ser man på partiets program og forslag de har fremmet for stortinget de siste årene, er det lite som tyder på at de kommer til å stille seg bak en lisensordning i Norge. Det er dog tre mot en i dagens regjering og sett under ett er spillpolitikk en meget liten del av KrFs partiprogram.

De har allerede bevist at det er mye makt i foldede hender, men vi når det kommer til stykke, vil vi tro at de velger å stå på barrierene for langt viktigere partisaker enn regulering av dagens spillmonopol. Frp, Høyre og Venstre har alle gjort det klart at de ønsker å gjøre endringer og skal de kunne få gjennomslag for sin politikk på dette feltet, er de neste årene helt avgjørende.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Tema og innsikt

Arbeidsliv

Næringsliv

Lov og rett

Kommuner og regioner

Utenrikssaker

Transport og kommunikasjon

Utdanning

Økonomi og budsjett

Plan, bygg og eiendom

Aktuelt nå

Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Norge ble i dag valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. – Norge vil takke FNs medlemsland for tilliten. Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Se sendingen her

17. juni kl. 16.00:

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Invitasjon til pressekonferanse onsdag 17. juni kl. 1600. I dag er det justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie som stiller.

Inviterer til skrive- og tegnekonkurranse:

Samferdselsministeren trenger hjelp til å lage Barnas transportplan

– Barn og unges behov skal med når vi nå lager en ny Nasjonal transportplan. Nå inviterer jeg alle barn til en tegne- og skrivekonkurranse om transport og trafikk. Tekstene og tegningene vi får inn, vil hjelpe oss å se verden fra barns perspektiv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene

Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.

Nett-tv Pressekonferanse om korona-situasjonen

Se sendingen her

12. juni kl. 14.00:

Pressekonferanse om korona-situasjonen

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om reiser og opning av fleire verksemder og aktiviteter i samband med korona-krisa. Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold frå Folkehelseinstituttet vil vere til stades.

Regjeringen Solberg

Erna Solberg (H)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Iselin Nybø (V)

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

Jan Tore Sanner (H)

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsministeren har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

Vi skal sørge for at vi har et politi som er rustet til å ta overgriperne, videreføre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk basert på Granavolden-plattformen, og gjennomføre viktige forbedringer i beredskapen.

Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Regjeringens ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Helse- og omsorgstjenesten må organiseres med utgangspunkt i pasientenes behov, og pasientene skal sikres et likeverdig tilbud over hele landet. Ingen beslutninger om pasienten, uten pasienten.

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter over 100 utenriksstasjoner – ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Vi må få flere fra utenforskap og inn i jobb, ta skurkene i arbeidslivet og heie på ærlig arbeid.

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsministeren har ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne.

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning og kontakten med Kongehuset samt det administrative ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsministeren har ansvar for politikken knytt til transport av personar og gods og posttenester.

Dag Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Han har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

Henrik Asheim (H)

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Tina Bru (H)

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Naturmangfaldet og livsgrunnlaget må sikrast for framtidige generasjonar. Vi skal kutte utsleppa, ikkje utviklinga. Då må vi spele på lag med næringslivet, og legge til rette for at det løner seg for folk å ta grøne val i kvardagen.

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeri- og sjømatministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.

Ida Lindtveit Røse (Krf)

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Aftenposten

Samtidig som resten av verden kjemper mot koronapandemien, ser Israel sitt snitt til å lukke døren for en tostatsløsning for alltid.

Samtidig som vi feiret en ganske annerledes nasjonaldag, fikk Israel en ny regjering. Dette er en dag som vil stå i historiebøkene. Regjeringens fremste mål er å okkupere enda mer palestinsk land. Denne gangen er målet å annektere hele Vestbredden.

Frustrasjon og sinne

Situasjonen på Vestbredden i dag er kritisk for palestinerne. Det kan vanskelig beskrives som annet enn forståelig at mer enn 50 år med okkupasjon fører til frustrasjon, sinne og avmakt hos palestinerne.

Muren som Israel har bygget opp på Vestbredden, splitter palestinske familier, skiller venner fra hverandre og hindrer palestinere i å dra på skole, jobb og sykehus. I dag bygges det stadig flere og flere ulovlige israelske bosetninger på palestinsk jord.

Faktum er at Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige etter internasjonal rett. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner siden 1967 slått fast at den israelske okkupasjonen av områder på Vestbredden er ulovlig. Men samtidig i fravær av internasjonale sanksjoner, og med en amerikansk president som sier kjør på, så gjør okkupanten nettopp det.

Ord må bli til handling

Samtidig som resten av verden kjemper mot koronapandemien, ser Israel sitt snitt til å annektere Vestbredden og lukke døren for en tostatsløsning for alltid. Flere europeiske ledere har tatt til orde mot Netanyahus planer om å okkupere enda mer land.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg?

– Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

– Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett

– Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten

– Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til [email protected]

– Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

EUs utenrikssjef Joseph Borell har uttalt at å få til en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina er en prioritet for EU. Nå trengs det mer enn noensinne at de ordene blir til handling.

En tostatsløsning er det beste for varig fred i regionen. Nå setter Netanyahu hele fredsprosessen på spill. Vi må aldri glemme palestinerne. Vi må aldri glemme det skjeve maktforholdet mellom okkupanten og de okkuperte. Nå må verdens ledere sette ned foten og ikke tillate at Israel igjen bryter folkeretten og okkuperer enda mer land.

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Anmeldelser av kasinoer og spilleautomater
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: