Fordeler og ulemper

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Fordeler og ulemper

 • Elektrisk energi er en fornybar energikilde og produksjonen av energi er utslippsfri.
 • Landbasert vindkraft er i dag, etter vannkraft, den mest modne og billigste løsningen for å produsere ny fornybare elektrisitet.
 • Norge har meget gode vindressurser i forhold til resten av Europa.
 • Vindkraft kan i større grad enn vannkraft flyttes til ledig nett og forbruk
 • Vannkraft og vindkraft utfyller hverandre på en meget god måte: ”Vind og vann hand i hand”. Dette fører til at en kan ”spare” eller ”lagre” vindenergi i norske magasiner i form av vannet som blir spart når man produserer kraften med vindkraft istedenfor vannkraft.
 • Vindressursene er bedre i vintertid, når forbruket er høyt og tilsiget i vannmagasinene lavt.
 • Gir grunneiere stabile inntekter i form av utleie av grunn.
 • Vindkraft produserer når det blåser og kan ikke reguleres på samme måte som vannkraft. Mer vindkraftproduksjon fører derfor til mindre markedsmakt i kraftmarkedet
 • Utbygging av vindkraft er i stor grad reversible naturinngrep
 • Gir kommunen arbeidsplasser og nye skatteinntekter
 • Mer kraftproduksjon (høyere tilbud) av kraftproduksjon med lav marginalkostnad, slik som vindkraft, fører til lavere kraftpriser for konsumenten
 • Et vindkraftverk vil alltid synes i terrenget, men meningene er varierte og det er øye som ser og som avgjør hvor skjemmende et vindkraftverk er.
 • De negative konsekvensene for fugl og fauna er tilstede, men skaden varier i kjent dokumentasjon.
 • Vinden varier og fører til en ujevn produksjon. Dette gjør at man må ha kraftverk i reserve som kan produsere når det blåser lite. Dette har Norge med sin meget høye andel vannkraft.
 • Støy for bebyggelse nærmere enn 1 km, men er avhengig av planområdet.
 • Skyggekast skapes når solen står lavt og slår gjennom rotorene og skaper en pulserende skygger. Er generelt et lite problem, men kan i enkelte tilfeller være svært sjenerende for enkelte hus.

Skytjenester – fordeler og ulemper

Skytjenester er en av de store trendene innenfor digitalisering, og stadig flere henger seg på. Men hva er egentlig fordeler og ulemper med skytjenester?

Skytjenester er en av de store trendene innenfor digitalisering, og stadig flere virksomheter velger å flytte databehandlingen over i offentlig eller privat sky. Men hva er egentlig fordelene og ulempene med skytjenester?

Før vi begynner å se på ulike fordeler og ulemper med skytjenester, tar vi ett skritt tilbake: Hva er egentlig skytjenester?

Enkelt forklart er skytjenester programmer, dokumenter og filer som lagres ved hjelp av internett, eller servere som driftes og vedlikeholdes hos andre enn deg selv. Det betyr at du har tilgang til alle disse programmene, dokumentene og filene ved å være koblet til internett – men det oppleves som om alt ligger lagret lokalt på din PC.

Skytjenester kalles også for cloud computing , eller ASP (Application Service Provider). Den viktigste forskjellen mellom skytjenester og tradisjonell tjenesteutsetting er at du som kunde kun betaler for den kapasiteten du faktisk bruker.

Dette er fordi de eksterne serverparkene som er tilknyttet internett er laget for dynamisk skalering, noe som gjør at datakraften kan tilpasses ulike kapasitetsbehov.

Selve målet med skytjenester er å tilby skalerbare, sikre og kostnadseffektive IT-tjenester. Du bruker mest sannsynlig allerede en form for skytjeneste, enten i forbindelse med jobb eller privat, som eksempelvis e-post eller datalagring gjennom smarttelefon.

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

5 fordeler med skytjenester

Det er en rekke fordeler med å investere i skyen, og her er fem av dem:

1) Du betaler kun for den kapasiteten du faktisk bruker og kan skalere opp eller ned etter behov.

En skytjeneste krever ikke lokal infrastruktur, noe som påvirker både investeringen og kostnader som er knyttet til selve driften av IKT. Fordi ressursbruken blir målt, kontrollert og rapportert på, betaler du aldri for mer enn den kapasiteten du bruker.

Med skytjenester har du nærmest ubegrenset kapasitet for databehandling- og lagring. Du kan skalere opp eller ned etter hva du har behov for, nettopp fordi ressursene allokeres når det er bruk for dem. På denne måten slipper du både å betale for mer kapasitet enn du trenger, samtidig som du ikke behøver å bekymre deg for å “gå tom for kapasitet”.

2) Mer konkurransedyktig

Fremtidens IT dreier seg om tjenester og digitale forretningsprosesser som stiller nye krav til IT-infrastruktur. Ved å flytte bedriften til skyen får du tilgang til førsteklasses IT-tjenester, for alle. Det gir mindre virksomheter muligheten til å utvikle seg raskere enn store etablerte konkurrenter i bransjen. Nettskytjenester gir stordriftsfordeler som gjør at bedrifter i SMB-markedet kan vise muskler og fremdeles holde seg små og smidige.

3) Databehandling- og lagring i skyen kan gi økt sikkerhet

Det er flere grunner til at skytjenester kan gi økt sikkerhet. For det første, har leverandører av IT-driftstjenester ofte mer spesialisert kompetanse og bedre tilgjengelighet på IT-ressurser enn hva du som kunde har.

Større datasentre har som oftest relativt omfattende sikringstiltak med strenge restriksjoner på hvem som får komme inn i anlegget. I tillegg skiftes maskinvare ut og programvare oppgraderes regelmessig.

For det andre, vil du som kunde få sikkerhetsoppdateringer og andre programvareoppdateringer som en del av leveranser når du investerer i skytjenester hos en leverandør. Mange bedrifter mangler gode rutiner for dette selv, og det vil derfor kunne gi en økt sikkerhet for en god del virksomheter.

For det tredje, vil en leverandør kunne tilby sikkerhetskopiering og lagring av data på flere steder – samt automatisk overføring til ny lokasjon dersom noe skulle gå galt på den primære lokasjonen.

Når du investerer i en slik tjeneste, kan du også velge selv hvilken type sikkerhet du ønsker ettersom ulike typer data har ulike behov for sikring.

4) Frihet til å gjøre arbeidsplassen mer mobil – jobb smartere sammen

For at dine medarbeidere skal kunne jobbe smartere er du nødt til å ha gode og fleksible løsninger og en solid infrastruktur. Ved å flytte alle systemer ut i skyen får dine medarbeidere tilgang til arbeidsverktøy, tjenester og dokumenter uansett hvor de befinner seg – det eneste de behøver er tilgang til internett.

Skybaserte applikasjoner gjør det enklere for dine ansatte å dele filer seg imellom og ha en sømløs workflow. Alt er oppdatert i sanntid og alle har til enhver tid full oversikt over, og innsyn i felles oppgaver og samarbeidsprosjekter.

5) Kan redusere investeringene som behøves for å sette opp en ny virksomhet og gir raskere implementering av nye IT-verktøy

Skytjenester muliggjør rask etablering av IT-infrastruktur, driftsplattformer, servere, nettverk, applikasjoner og løsninger via en ekstern partner. Tjenesten leveres etter hvert som du får bruk for den, og du kan selv øke servertiden eller lagringskapasitet når du har økt behov for dette – uten å måtte involvere leverandøren.

Fordi det leveres over nett, behøver du heller ikke investere i masse nytt utstyr. Du slipper dermed å kjøpe, installere, oppdatere og vedlikeholde programvare lokalt.

Finnes det så noen ulemper? Fordi det finnes ulike skytjenester og ulike måter å bruke det på, er det mer riktig å si at det finnes potensielle ulemper:

3 potensielle ulemper ved skytjenester

1) Det kan by på utfordringer med hensyn til datasikkerhet og personvern

Med de nye personvernreglene som kom i 2020, har det blitt strengere regler for hvordan bedrifter innhenter, lagrer og behandler data. Risikoen ved å bruke skytjenester vil variere etter hvor sensitive data du har, og hvordan leverandøren har implementert sin tjeneste.

2) Skal din virksomhet flytte all data og programmer fra eksisterende interne systemer og over i skyen, kan det bli mer kostbart enn kostnadseffektivt

Å ta i bruk skytjenester kan ende opp med å bli dyrere enn andre løsninger, spesielt dersom din virksomhet ikke kan bruke standardløsninger. Komplisert arkitektur samt integrasjon med eksisterende systemer kan være kostnadsdrivende . Samtidig er det viktig å huske på at valg av skytjenester må henge sammen med målet for din virksomhet, og at valgt løsning skal legge til rette for fremtidens løsninger også.

Mange er også bekymret for ulempen som medføres dersom skytjenesten kommer i tillegg til de systemene du allerede har. Dette behøver ikke nødvendigvis være et problem, i og med at du enkelt kan skalere den lokale infrastrukturen til den offentlige skyen ved hjelp av hybride skyløsninge r .

3) Det kan være vanskeligere å tilpasse tjenestene etter virksomhetens behov

Ved innovasjon kan det være vanskelig å estimere hvor mange brukere du kommer til å få – og hvor raskt. Det kan også være risikabelt å ikke ha tilstrekkelig kapasitet dersom tjenesten blir en suksess.

Du vil derimot redusere denne risikoen ved å investere i en skybasert infrastruktur som kan skaleres opp og ned, og kun betaler for den kapasiteten du trenger.

Å digitalisere driften av virksomheten er én av måtene du kan drive frem den digitale transformasjonen på. Lær mer om hvordan du kan sikre at din bedrift stiller sterkere på markedet ved hjelp av digitalisering, ved å laste ned whitepaperet “5 best practices for en IT-ansvarlig” nedenfor.

Alisan er salgsdirektør i Visolit Norway AS. Han er utdannet siviløkonom og har solid erfaring fra ulike salgs- og lederroller i selskaper som Dell og Atea. Alisan brenner for å koble teknologi og mennesker sammen slik at det gir høy forretningsverdi.

Du vil kanskje lese mer om:

Oppstrøms kompetansehus med Visolit som partner

Hvordan skal vi lykkes med overgangen til skybasert IT?

Slik ivaretar Visolit din sikkerhet når hele forretningen er i skyen

Fordeler og ulemper med hjemmeskole

For noen foreldre og foresatte er det enkelt å ta en beslutning om barnets tidlige utdanning. For andre er det så mange alternativer der ute at det kan være vanskelig å bestemme hvilket områdeskole – og hvilken type skole – som passer for den lille utdanningsbehovet deres.

Et voksende alternativ

Antallet familier som velger å hjemmeskole sine barn vokser her i USA. Ifølge forskning utført av National Center for Education Statistics (NCES) for skoleåret 2020, er over 3 prosent av amerikanske barn mellom fem år og sytten var hjemmeskole det året. Dette er oppe fra 2007, da NCES fant at 2, 9 prosent av barna i skolealderen var i skoleskole. Dette høres kanskje ikke ut som et stort hopp, men det representerer tusenvis av nye familier som velger å plassere barnets utdanning i hjemmet.

Hjemmeskole kan være et flott alternativ for noen foreldre.

Hvis du tenker på å skolere barnet ditt når de kommer til barnehage eller barnehage, må du først undersøke hjemmeskolelovene i staten. The Home School Legal Defense Association (HSLDA) tilbyr omfattende informasjon om hjemmeskolelovene i alle de 50 amerikanske statene på deres hjemmeside. Husk at det er mange læringskrav og utdanningsstandarder som barn fortsatt trenger å følge og oppnå hvis de er hjemmeskole; familier får ikke pass på statlige utdanningskrav hvis de ikke plasserer barnet sitt på en offentlig, privat eller charterskole. Men vær også oppmerksom på at foreldre og foresatte, i følge Parents.com, ikke trenger en grad i utdanning for å studere barnet sitt, så selv om det er mange standarder barn trenger å oppfylle i utdanningene sine, er det mange familier som står fritt til å skolere sine barn uten grad.

Deretter vurderer du disse fordeler og ulemper.

positivt:

1. Du får tilbringe hver dag med barnet ditt. For mange foreldre er det å være hjemme med barna hele dagen en stor fordel for å velge hjemmeskole. De får være en del av mange utviklingsmessige milepæler i barnets utdanning som de kanskje ikke hadde deltatt i hvis de ikke hadde valgt dette pedagogiske alternativet.

«Barn med eksepsjonelle behov krever ofte en-til-en-veiledning og en personlig utdanning for å møte læringsbehovene.»

2. Du er ansvarlig for deres læringsmiljø og utvikling. Denne grunnen er en stor en for mange familier av flere årsaker. Barn med eksepsjonelle forhold – eller barn som har spesielle behov på grunn av en intellektuell eller fysisk funksjonshemning og barn som er intellektuelt begavet – krever ofte en-til-en-veiledning og en personlig utdanning for å oppfylle læringsbehovene deres, og hjemmeskole kan tilby dette. Men barn med eksepsjonelle forhold er ikke de eneste som kan dra nytte av et hjemmebasert læringsmiljø og individualiserte læreplaner. I følge NCES hadde 21 prosent av foreldrene hjemmelærte barnet sitt i 2007 fordi de var bekymret for læringsmiljøet på skolene, 17 prosent følte det ikke som om den akademiske undervisningen oppfylte deres behov, og ytterligere 36 prosent valgte å studere hjemme å lære barna om deres religion og moral.

4. Du kan fortsatt være en del av den lokale offentlige skolens idrettslag. I det siste kunne mange familier som valgte å hjemmeskole barna sine bare være en del av lokale klubblag. I mange områder rundt om i landet er hjemmelærte barn kvalifisert til å være en del av samfunnets idrettslag for offentlige skoler. For eksempel tillater 31 stater hjemmeskolerte barn å være en del av idrettslag gjennom Tim Tebow-loven, i henhold til lovgivningens nettsted. Hvis det er viktig for familien å være en del av idrettslag eller andre skolebaserte fritidsstudier, bør du se nærmere på lovene i ditt område før du tar en beslutning.

5. Fleksibilitet for ferier, flyttinger og helsebehov. Mange ganger, ikke arbeidsplaner og helseplaner stemmer ikke alltid overens med skoleplanene, og derfor velger familier å opplære barna sine for å imøtekomme disse familiens behov.

utfordringer:

1. Det kan bli dyrt. Selv om du oppretter et strengt budsjett for lærebøker, notatbøker, blyanter og lignende, kan hjemmeskolen raskt legge seg opp. I følge HSLDA koster hjemmeskole i gjennomsnitt 900 dollar per år per barn. Avhengig av om du kjøper læreplaner og ditt barns læringsbehov (samt hvor mange barn du har), kan du bruke enda mer.

2. Hvis du ikke har bakgrunn i utdanning, kan det være skremmende å prøve å lage læreplaner. Å utvikle en omfattende læreplan som ikke bare oppfyller behovene til barnet ditt, men også statlige standarder, krever mye praksis, og det kan være vanskelig for foreldre og foresatte som ikke har erfaring med å velge leksjoner og forstå barns utviklingsbehov for å bestemme den rette kombinasjonen .

«Ikke ta på deg engasjementet for hjemmeundervisning hvis familien ikke er klar for det.»

3. Hjemmeskole er ikke en hobby – det er en komplett investering av din tid og energi. Du må være forpliktet til hjemmeskole for at det skal fungere. For barn er skolen deres «jobb» på heltid, og derfor bør hver leksjon være bevisst og alle være om bord med å hjelpe barnet å lære. Ikke ta på deg forpliktelsen til hjemmeskole hvis familien ikke er klar for det.

4. Barnet ditt kan trenge flere lekedatoer for å lære nødvendige sosiale ferdigheter. En av de store fordelene (og for noen familier, ulemper) ved at barn blir undervist utenfor hjemmet, er at de får samhandle med andre små for å ha det moro, få venner og utvikle sosiale ferdigheter. For å oppmuntre barnet sitt til å få kontakt med venner de kanskje ikke ser hver dag på skolen, ser mange familier inn i sportsklubber og forskjellige fagfellesskap for å få bukt med denne potensielle utfordringen.

Det er alltid viktig å veie alternativene dine når det gjelder utdannelsen til barnet ditt, så hvis du føler at hjemmeskole er riktig for din lille og familie, fortsett å se på denne typen læringsmiljøer

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Anmeldelser av kasinoer og spilleautomater
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: