Bør E-sport anerkjennes som idrett i Norge

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Norge bør også anerkjenne e-sport som idrett

Abonner på vårt nyhetsbrev og få mer enn 405 gratis spins umiddelbart.

Grunde Almeland, som er stortingspolitiker for Venstre, er en av dem som tar til orde for at e-sport nå bør anerkjennes som idrett i Norge. Slik sett henger vi faktisk litt etter resten av verden, der mer enn 20 land allerede har foretatt denne anerkjennelsen. Det diskuteres også om e-sport skal inn som egen gren i OL. Det er liten tvil om at e-sport ikke er en aktivitet det blir mindre av, snarere tvert imot. Også her hjemme finnes det flere toppidrettsskoler som har e-sport på programmet.

Foregangsarbeid i Drammen Ballklubb og Vålerenga

Drammen Ballklubb og Vålerenga var blant de aller første idrettslag som begynte med e-sport i organisert form. Utøverne trener på klubbhuset, og får veiledning i det de driver med. Å ta inn e-sport har vært en stor suksess når det kommer til å rekruttere ungdommer til idrettsklubbene. Med dette tilbudet er det ikke bare slik at ungdommen kommer tilbake til idrettslaget, men ungdommer som aldri ellers ville vært en del av et slikt lag har nå fått et nytt sted å være. Norsk idrett har alltid vært tuftet på en viktig idé og det er at alle skal kunne være med. Ved å omfavne nye idrettsgrener er man nettopp med på å sørge for at alle kan inkluderes.

E-sport er den idretten i verden som vokser raskest og ideen om at den er usunn må legges bort til fordel for en mer fremtidsrettet og inkluderende tankegang.

Norges idrettsforbund er ikke udelt negative

I NIF, altså Norges idrettsforbund, har de foreløpig inntatt en verken eller holdning til e-sport, og har startet en utredning som skal klargjøre hvordan e-sport eventuelt kan legges inn i idrettsforbundet. I dag styres dog e-sport kommersielt og ønskes det medlemskap i idrettsforbundet må sporten legges om til en frivillig organisasjon basert på medlemskap. Det er nemlig slik de andre idrettene under forbundet er organisert.

Visste du dette om e-sport?

Har du aldri hørt om e-sport før, så er det kanskje på tide at du lærer litt om denne sporten. Den har nemlig vokst seg enormt stor på verdensbasis. Sør-Korea er selve e-sportens vugge, og her har e-sport samme status som langrenn har i Norge. Landet har til og med egne studier på universitetet der e-sport er faget. Videoplattformen til alle spillere verden over heter Twitch. Hver eneste måned strømmes kamper til mer enn hundre millioner seere. Kampene har egne kommentatorer, akkurat som annen idrett du kan se på. Det er også en rekke casinoer som tilbyr odds på e-sport!

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

De populære spillene innen e-sporten heter Counter-Strike: Global Offensive, League Of Legends, StarCraft II, Dota 2 og Hearthstone: Heroes of Warcraft. Ungdommene spiller på lag, og trener lenge sammen før de skal ut i konkurranse. Det er med andre ord ikke så mye som skiller denne idretten fra det vi er vant til å kalle idrett. Så gjenstår det bare å se om Venstres stortingspolitiker, og alle de som elsker e-sport får oppfylt ønsket om at også Norge anerkjenner dette som en egen idrett.

Idrettsforbundet har god dialog med E-sport miljøene i Norge

Norges idrettsforbund registrerer at E-sport er på sterk fremmarsj, både i Norge og internasjonalt. Norges idrettsforbund har vært med i flere debatter, møter og seminarer om E-sport og har også hatt direkte dialog med flere E-sportmiljøer som utøver sin aktivitet i Norge i dag. Prosessen har gitt Norges idrettsforbund bedre og mer kunnskap om E-sport.

Kjennetegn ved E-sport

E-sport deles gjerne inn i to kategorier:

 1. Esports – simulated sports. Eksempler på slike spill er FIFA20, NHL20, NBA2K og som nevnt ovenfor e-tennis, e-roing, e-golf osv.
 2. E-sports – Action/fantasy/shooter: Eksempler på slike spill er Counter Strike Go, League Of Legends (LOL), Overwatch og Heartstone.

Organisatorisk utvikling av E-sport i Norge
De siste årene har flere idrettslag gitt tilbud om E-sport til sine medlemmer, etablert E-sportgrupper i sine idrettslag eller lagt til rette for at gaming og e-sport kan finne sted på klubbhuset. Norges idrettsforbund synes det er bra at idrettslag tar et ansvar for å tilrettelegge for at e-sportaktivitet kan skje innenfor trygge og sosiale rammer i barn og unges lokalmiljø.

Mange kommuner og fylkeskommuner ruster opp lokaler slik at E-sport kan utøves der.

Norges Fotballforbund har tatt et sterkt eierskap til e-fotball. Det arrangeres NM og det avholdes landskamper. Norsk Toppfotball organiserer seriespill mellom de beste fotballklubbene.

Norges idrettsforbund er kjent med at det nylig ble etablert et nasjonalt e-sportforbund. På generell basis ser Norges idrettsforbund det som positivt at miljøer som representerer nye aktiviteter samles i nasjonale medlemsbaserte organisasjoner.

E-sport i våre naboland og internasjonalt

E-sport ble diskutert under det nordiske idrettsledermøtet på Island i september, der idrettsorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge delte erfaringer og tanker om veien videre.

I Sverige ble ikke e-sport tatt opp under Riksforbundets idrettsting i våres. I Danmark tilbys E-sportkonkurranser både av Firmaidrætsforbundet og av DGI. Det danske idrettsforbundet har foreløpig ikke behandlet spørsmålet om opptak. Den islandske idrettsorganisasjonen ønsker å redefinere aktiviteten til E-gaming – mest fordi aktiviteten ikke anses som idrett i tradisjonell forstand. I Finland har ikke idrettsorganisasjonen så langt fattet noen beslutning knyttet til anerkjennelse av e-sport.

Internasjonalt mangler foreløpig E-sport én felles anerkjent internasjonal organisasjon som idrettsorganisasjonene kan forholde seg til. Derfor foreligger det ikke et organisasjonsmessig grunnlag for IOC å ta opp e-sport som OL-idrett. IOC har også tilkjennegitt etiske innvendinger knyttet til voldelige dataspill. IOC er derimot positive til at internasjonale særforbund tar et eierskap til «simulated sports» innenfor sine respektive idretter. Det internasjonale bildet i denne saken vil ha betydning også for en diskusjon her i Norge.

Myndighetenes forhold til E-sport
Regjeringens politikk på spillfeltet er nylig lansert av Kulturdepartementet i form av meldingen «Spillerom». Meldingen diskuterer gaming i vid forstand, men den har ikke et tydelig idrettsperspektiv. Derimot ser den spill i et næringsperspektiv og et (ungdoms)kulturperspektiv. Samtidig har regjeringen ambisjoner om å støtte store e-sportarrangement i Norge.

Norges idrettsforbund vil i forbindelse med utarbeidelsen av den nye idrettsmeldingen gi innspill knyttet til E-sport.

Opptakskriterier
Idrettsstyret kan på bakgrunn av søknad vedta opptak av nye idretter til eksisterende særforbund. Opptak av nye nasjonale særforbund bestemmes av norsk idrett i plenum på Idrettstinget, basert på en formell søknad til NIF. Neste idrettsting avholdes i 2021.

Enhver aktivitet som ønsker å bli tatt opp som egen idrett i NIF må innfri følgende krav:

 • Aktiviteten må samsvare med NIFs definisjon av idrett.
 • Den må ha et omfang og en utbredelse som er stor nok (minimum 1500 medlemmer), og kan ikke ha et nært slektskap til allerede opptatte forbund.
 • Det er kun foreninger som kan bli medlem av Norges idrettsforbund. Et samarbeid med kommersielle aktører kan etter dagens lovverk ikke reguleres gjennom medlemskap, men gjennom samarbeidsavtaler med medlemsforeningen/organisasjonen.
 • Organisasjoner som ønsker medlemskap må følge NIFs lover, og forholde seg til idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet antidopingreglement, barneidrettsbestemmelser, kjønnsbalanse, arbeid mot kampfiksing osv.

E-sport møter kritikk – men Idretts-Norge gir gamerne full støtte

Mens enkelte er svært kritisk til e-sport som idrett, beskriver det etablerte Idretts-Norge gaming i positive ordelag. Alpinsjefen heier på norske e-sportsutøvere, mens Fotballforbundet i går annonserte etableringen av et offisielt landslag.

Se Nicholas Korsgård, bedre kjent som «NicoThePico» i e-sportsmiljøet, forklare hva greia er.

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Mens interessen for e-sport er stor i andre land i Europa, sliter spillere med å få den anerkjennelsen de trenger for å utvikle seg her hjemme.

Det mener Bodøværingen Nicholas Korsgård, som har blitt headhuntet til Sveits for å lede et profesjonelt lag i spillet League of Legends gjennom hele 2020.

Konsekvensen av at Norge ikke har fått øynene opp for gaming som profesjonell aktivitet er manglende sponsorinteresse og at vi går glipp av store talenter, når e-sport kan inngå som en egen gren i OL i fremtiden. Det ifølge en ekspert.

Men at gaming skal anerkjennes som idrett, sitter langt inne hos enkelte. Negative reaksjoner uttrykkes på kommentarfelt på sosiale medier – og også til Nicholas Korsgård personlig.

– Dere som driver med denne skitten ved å leke krig og skyte folk til blods og drepe alt dere ser rundt dere, er syke i hodet og vet ikke bedre, lyder en melding han har mottatt på Facebook i dag.

Ikke alle er like begeistret for e-sport.

Foto: Skjermdump fra Facebook

En mener e-sport «bare er tull», mens en annen skriver at «her står ikke akkurat fysisk fostring i høysetet». Flere synes det er rart at «sport» og «spill» inngår i samme setning.

Men representanter fra det etablerte idrettsmiljøet gir nå e-sport sin fulle støtte, og Norges idrettsforbund ser på muligheten for å ta opp e-sport som egen gren.

1. Ishockeyforbundet: – Dette er idrett

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, beskriver for eksempel e-sport som «fremtiden». Han sier at mye som defineres som e-sport er idrett.

– Dette har vært en prosess som for meg har modnet over tid. Men nå skjønner jeg hvor mye idrett som faktisk er i e-sport, sier Pettersen til NRK.

Tage Pettersen, som ved siden av å være president i Ishockeyforbundet også er stortingspolitiker.

Foto: Espen Torgersen/NRK

Han forteller at han var i Sør-Korea og Paralympics i vinter. Her møtte han mennesker som ga han et bedre innblikk i hva som faktisk kreves av spillerne.

Det må mye øvelse og trening til for å bli god. Kravet til fysisk og mental helse ligger her, akkurat som i andre idrettsaktiviteter – konstaterer Pettersen.

– Samtidig skjønner jeg det etablerte idrettsmiljøet. Sjakk var en vanskelig diskusjon i sin tid. Men idrett skal inkludere, ikke ekskludere.

– Så lenge miljøet organiserer seg i nærheten av andre idrettsorganisasjoner, tenker jeg at dette er en naturlig del av idrettsfamilien, sier Pettersen på spørsmål om e-sport bør bli tatt opp i Norges idrettsforbund.

2. Fotballforbundet: – Vi gir full støtte

Norges Fotballforbund (NFF) har en egen e-sportsansvarlig. Han heter Mats Theie Bretvik, og konstaterer at man «trygt kan si at Fotballforbundet støtter satsingen på e-sport».

NFF lanserte faktisk i går et offisielt e-sportlandslag, med fokus på fotballspill. Dette landslaget vil bestå av en tropp på seks til åtte spillere. Treningssamlingene vil foregå på Ullevaal i en egen losje dedikert til e-sport.

– NFFs offisielle e-sportlandslag vil også kunne delta på internasjonale turneringer i regi av UEFA og FIFA, sier Bretvik.

De har fått med seg Santander som partner, og kravene som stilles til spillerne vil være høye. Spillerne blir honorert per samling og per kamp de deltar på.

– De vil være spesialister på sin konsoll, men må kunne beherske både PS4 og Xbox, sier Bretvik, som avslører at landslaget i starten vil spille privatlandskamper mot andre nasjoner. Fokuset ligger på spillene Pro Evolution Soccer og FIFA.

3. Alpinsjefen i Skiforbundet: – Jeg heier på spillerne

Fra pressekontaktene i Skiforbundet får NRK opplyst at de per nå ikke har noen konkrete planer knyttet til e-sport, men at de følger diskusjonene og utviklingen.

Alpinsjef Claus Ryste var imidlertid invitert inn som foredragsholder under den store e-sportsdagen i Oslo i august. Her fikk han et veldig godt inntrykk av norsk e-sport.

– Det var mange gode spørsmål om treningsprinsipper og hvordan man kan jobbe for å bli bedre. Jeg oppfattet dem som veldig utviklingsorienterte, sier Ryste.

Alpinsjef Claus Ryste har et godt inntrykk av norsk e-sport.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg er ikke så inne i e-sport, men jeg ser mange positive elementer. Det å komme sammen, samarbeide og jobbe mot en felles målsetting. Mangfold er bra. Noen driver med løping og skikjøring, andre med spill.

Han vil ikke begi seg ut i debatten om hvordan man definerer idrett, men bemerker at «sjakk vel gjennomgikk noen av de samme diskusjonene».

Det som er klart er at dette er en aktivitet i samfunnet i dag, som bare blir større og større, og der mange jobber hardt for å bli best. Det vil jeg alltid respektere.

– Du heier på dem som satser på e-sport?

– Det er klart at jeg heier på dem som vil bli gode på dette.

4. Idrettsforbundet: – Vi diskuterer saken

Ifølge Pressfire.no har e-sport allerede tatt et steg mot olympisk deltakelse, gjennom å bli anerkjent som medaljegren under Asialekene.

Om Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil anerkjenne e-sport som gren i OL er foreløpig uvisst, men diskusjonen er i gang for fullt.

Det er den også i Norges idrettsforbund.

– Dette er en pågående diskusjon i Idrettsforbundet, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard.

Foto: Norges Idrettsforbund

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard forteller at saken ble diskutert i idrettsstyret før sommeren, men at det enda ikke er konkludert.

– Isteden ble man enige om at man ønsket mer innsikt gjennom en videre utredning. Også for å få lære mer fra miljøene, og for å forsøke kartlegge hva e-sport egentlig er.

– Det er flere forhold som vil diskuteres grundig, blant annet hensynet til barneidrettsbestemmelsene og etterlevelse av idrettens verdier.

Han understreker at de ikke lukker øynene, men ser på e-sport med et åpent sinn. De ønsker debatten velkommen.

– Men det er mange forhold som må tas i betraktning, før vi kan konkludere med hvorvidt e-sport faller inn under den idrettslige definisjonen, sier Aagaard.

Hva er e-sport?

 • E-sport er data- eller videospilling i konkurranseform.
 • Store e-sportspill er League of Legends, Dota 2, Counter Strike:Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone.
 • Det arrangeres årlige verdensmesterskap, og det er profesjonelle ligaer i mange land.
 • De beste spillerne i verden tjener flere millioner kroner i året. Ifølge esportearnings.com har amerikaneren Saahil Arora 24 millioner kroner bare i premiepenger.
 • Sør-Korea er det beste landet i e-sport, med mange topputøvere.
 • I Norge er Telenorligaen det høyeste nivået, hvor det er ligaer med pengepremier innen flere av de største spillene.

Så stort er e-sport

For dem som ikke er kjent med e-sport, er det viktig å forstå at fenomenet er enormt på verdensbasis. Kampene følges av mennesker fra hele verden, og strømmes på nett med egne kommentatorer.

Twitch, verdens ledende sosiale videoplattform for gamere, har over 100 millioner seere hver måned, og er dermed større enn Netflix.

I Sør-Korea, som regnes som e-sportens Mekka, er e-sport som langrenn her i Norge. Det tilbys til og med studier i e-sport på universitetsnivå.

Blant populære spill, finner vi Counter-Strike: Global Offensive, League Of Legends, StarCraft II, Dota 2 og Hearthstone: Heroes of Warcraft.

NRK har skrevet en lengre sak om e-sport tidligere, som du kan lese her.

2 beste casinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Enorme bonuser og jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen!

Anmeldelser av kasinoer og spilleautomater
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: